RODO

Klauzula informacyjna

na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych czyli podmiotem, który decyduje o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest: 
Karolina Szylar prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Koszuleczka.pl Karolina Szylar.
Adres przedsiębiorcy/ Administratora:
Łańcut
ul. Danielewicza 19
37-100 Łańcut

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać:

  • listownie, na adres siedziby;
  • e-mailowo, na adres sklep@koszuleczka.pl;
  • telefonicznie pod numerem 512606900;

W jaki sposób weszliśmy w posiadanie Twoich danych?
Otrzymaliśmy je od Ciebie:
• podczas zakładania przez Ciebie konta w naszym sklepie internetowym,
• podczas składania zamówienia za pomocą różnych serwisów internetowych, gdzie zamieszczone są nasze oferty sprzedaży (allegro.pl, kuplokalnie.pl, sprzedajemy.pl, olx.pl, ceneo.pl),
• podczas zamówienia składanego przez Ciebie telefonicznie.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?
Dane osobowe zbierane są w następującym celu:
• wykonanie umowy sprzedaży,
• realizacja obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, które wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych,
• obsługi reklamacji,
• dochodzenie roszczeń,
• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług,
• dopasowania treści stron i tematyki materiałów do Twoich zainteresowań,
• zapewnienia większego bezpieczeństwa podczas korzystania z naszego serwisu internetowego,
• pokazywania Ci reklam dopasowanych do Twoich potrzeb i zainteresowań,
• prowadzenia statystyki, służącej do ciągłego doskonalenia naszych usług.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Przetwarzanie danych naszych klientów w celach marketingowych oraz w celach analitycznych odbywa się wyłącznie na podstawie ich dobrowolnej zgody, która jest wyrażana poprzez zaznaczenie pola „zgadzam się”, dostępnego podczas zakładania konta w naszym sklepie internetowym, bądź akceptację regulaminu obowiązującego klientów dokonujących zakupu na naszym koncie w serwisie www.allegro.pl. Powyższa zgoda jest niezbędna, ponieważ jej brak uniemożliwia nam przetwarzanie danych osobowych klientów a przez to świadczenie usług sprzedaży wobec nich.
Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000).

Czy masz obowiązek przekazać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby wykonać zawartą z Tobą umowę, a tym samym móc świadczyć Ci usługę:
• imię i nazwisko,
• adres zamieszkania,
• numer telefonu,
• adres email,

Jeśli nie podasz nam tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy i tym samym nie będziesz mógł korzystać z naszych usług. Możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych (jeżeli wymagają tego przepisy prawa).
Oprócz powyższych przypadków podanie Twoich danych jest dobrowolne.

W jaki sposób przechowujemy Twoje dane?
Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo do którego dokładamy wszelkich starań. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie nasi uprawnieni pracownicy.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
• realizowania reklamacji,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• przez okres 10 lat od dnia wykonania umowy.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych Twoich danych?
Każdy Klient, który przekazuje nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji lub modyfikacji.
Może także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zażądać ich usunięcia.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?
Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu dostawy, adresu email oraz nr telefonu są przekazywane firmom kurierskim realizującym dostawę towaru zakupionego w naszym sklepie, z którymi zostały podpisane niezbędne umowy powierzenia danych osobowych. W innych przypadkach sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Czy Twoje dane osobowe będą przetwarzane automatycznie lub profilowane?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będzie to jednak miało wobec Ciebie skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Wykonywane przez nas przetwarzanie automatyczne jest wykorzystywane do oceny informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy Twoich zainteresowań lub osobistych preferencji odnośnie zakupów w naszym sklepie.
Twoje dane osobowe nie będą profilowane.
Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do państw trzecich)?
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Prawo wniesienia skargi.
Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl

Pliki cookies
Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:
• sesji Użytkownika,
• ostatnio oglądanych produktów,
• oddania głosu w ankiecie.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.
Materiały reklamowo – promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu.